प्रीतिबाट युनिकोड

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस् (Input) :

तलको Convert बटन थिचिसकेपछि माथिका प्रीति फन्टका अक्षरहरू युनिकोडमा तलको बक्समा आउनेछ । (Output):

No comments:

Post a Comment