Visitor Count

Up Down Scroll

Disable Right Click and Text Selection in Blog (कपी प्रोटेक्सन कोड)

के तपाई आफ्ना ब्लगमा भएका आर्टिकलहरु अरुले कपी नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, जसका कारण तपाईको मेहनत, श्रम र सिर्जना खर्चेर लेख्नुभएको आर्टिकल त्यति सजिलै चोरी नहोस् । यदि त्यसो हो भने तपाईले आफ्नो ब्लगमा तलको कोड राखिदिनुहोस् । टेन्सन साफ ।
Copy the below codes and paste it just before the Ending tag of HEAD of your Blog or in your HTML Gadget.#Disable Right Click and Copy Right Selection in Blog
.