Visitor Count

Up Down Scroll

नमुछे आमा दहीमा टीका नछरे जमरा

  • नमुछे आमा दहीमा टीका नछरे जमरा Download
डाउनलोड गर्न माथिको Download मा क्लिक गर्नुहोस् र खुलेको पेजमा Right Click गरी Save As अप्सन छान्नुहोस् र अडियो फाइललाई Save गर्नुहोस् ।
.