Visitor Count

Up Down Scroll

तिमीले हाँसो लुटी लग्यौ, रुँदै रुँदै बाँचेको छु

.